We already married for..

Saka Mahendra Arioka dan Yossy Kristia

Yang saling mencintai karena Allah dalam ikatan halal pernikahan dalam kebaikan. Dan melimpahkan kepada mereka saripati cinta, cinta yang menghangati nafas kelurga, dan menyelamatkan. Mudah-mudahan Allah yang maha lembut memampukan mereka membingkai keluarga Sakinah, Mawadah, Warrahmah, memberi mereka keturunan yang shaleh dan shalihah, menjadi imam di antara orang-orang yang taqwa. Dan mematrikan helai keikhlasan di setiap gerak dalam keluarga. Jua Allah yang menetapkan, mengekalkan ikatan pernikahan ini tidak hanya di dunia yang serba fana tapi sampai ke akhirat. Aamiin.

Our Facebook


Saka Mahendra Arioka

Yossy Kristia